Hà Nội khai trương thí điểm trung tâm điều hành giao thông thông minh-MB66 link vào nhà cái

Theo các Giáo sư Đại học Harvard, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nguồn nhân lực trong phát triển AI, chú trọng đầu tư hạ tầng số và năng lượng tái tạo.-Nhận code MB66

首页